Zakonska regulativa

Zakonska regulativa na nivou RH?

Zakonska regulativa u području ugradnje vodomjera nije uspostavljena na nivou zakona ili Pravilnika na nivou RH, pa se kao osnova za reguliranje obveza koriste “Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga” izdani od strane lokalnih vodovodnih poduzeća. TI-SAN d.o.o. u suradnji s vodovodima vrši uslugu ugradnje i servisiranja vodomjera.

Grad Zagreb i šira regija

Isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Zagreba i šire zagrebačke regije je tvrtka Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (VIO) koja za navedenu regiju propisuje uvjete ugradnje vodomjera, očitavanja i obračun. Prema trenutno propisanim uvjetima od strane Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (VIO) , Izvođač radova mora sklopiti Aneks međuvlasničkog ugovora kojim je obuhvaćena obveza očitavanja i pripadajući model obračuna te format dostave datoteka u Vodoopskrba i odvodnja d.o.o..

Osnovni preduvjet za ugradnju vodomjera u zgradu je taj da se mora  sakupiti 51% potpisa suvlasnika vlasničkog udjela na nivou mjernog mjesta. Potpisnu listu suvlasnika zgrade, ovjerenu od strane ovlaštenog predstavnika suvlasnika, potrebno je dostaviti službi ”prodaja” u ViO. Temeljem potpisne liste ViO izdaje suglasnost za ugradnju vodomjera. Obračun će početi kada se u ViO dostavi Aneks međuvlasničkog Ugovora iz kojega je vidljivo da je zgrada sa Izvoditeljem sklopila Ugovor o očitavanju i obračunu potrošnje vode.

Detaljnije informacije pronađite na službenim stranicama tvrtke Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (ViO). http://www.viozz.hr/

ti-san-vodoopskrba-i-oodvodnja-ugradnja-vodomjera-zagreb-zapresic-samobor-velika-gorica

Ostali gradovi u Hrvatskoj

Trenutno, TI-SAN ima ugrađene ili ugrađuje vodomjere u slijedećim gradovima: Slavonski Brod, Našice, Donji Miholjac, Karlovac, Knin i Rijeka. Kod ovih vodovoda TI-SAN d.o.o. vrši uslugu ugradnje, očitavanja i servisiranja vodomjera ili samo ugradnju i servisiranja, a očitavanje obavlja nadležni vodovod.

Za uvjete ugradnje i vrste usluge za pojedine gradove kontaktirajte nas ili vodovod koji je nadležan za opskrbu Vaše zgrade.

ti-san-vodovod-ugradnja-vodomjera-daljinsko-ocitavanje-slavonski-brod
Komunalno poduzeće d.o.o. Knin