Info centar Naselja Petrići u Zadru

Pogledaj izvješće

Info centar Maraska Park 2

Pogledaj izvješće

Financijsko izvješće grijanja - Naselje Petrići

Pogledaj izvješće

Financijsko izvješće grijanja - Maraska Park 2

Pogledaj izvješće

TI-SAN je registrirani kupac toplinske energije

Kao Kupac toplinske energije, TI-SAN temeljem Ugovora o opskrbi kupca toplinske energije sklopljenim s opskrbljivačem kupuje toplinsku energiju od opskrbljivača toplinskom energijom. Nadalje, temeljem Ugovora o potrošnji toplinske energije sklopljenim s krajnjim kupcima, TI-SAN putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika raspodjeljuje i obračunava troškove toplinske energije na krajnje kupce te ispostavlja račune za toplinsku energiju. Uz navedeno, TI-SAN održava i upravlja toplinskim podstanicama i unutarnjim zajedničkim instalacijama grijanja u zgradi (sve zajedničke instalacije grijanja, osim onih koje se nalaze unutar stambenih/poslovnih prostora).

Pročitaj više

TI-SAN je proširio svoju djelatnost te posjeduje

Dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti – Proizvodnja toplinske energije

Dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti – Opskrba toplinskom energijom

Pročitaj više

Pregled obračuna potrošnje toplinske energije, vode i plina

TI-SAN korisnicima usluge putem web preglednika omogućuje pregled obračuna potrošnje toplinske energije, vode i plina. Sustav omogućuje analizu podataka na razini mjernog uređaja, prostorije i cijelog stana.

TI-SAN je ponosni nositelj certifikata bonitetne izvrsnosti

Zahvaljujući odličnim poslovnim rezultatima, tvrtka TI-SAN d.o.o. je u 2015. nositelj certifikata bonitetne izvrsnosti najviše (AAA) razine.
Poslovati s poduzećem koji je nositelj Certifikata bonitetne izvrsnosti znači za partnera imati poduzeće koje odlikuje stabilnost, vjerodostojnost i pouzdanost,
što su sve odlike najpoželjnijih poslovnih partnera.