Kalorimetri

Kompaktna izvedba u kućištu od lakog materijala
Montaža u vertikalnom ili horizontalnom položaju u povratni ili polazni vod
Nazivni protoci 0,6 m3/h; 1,5 m3/h i 2,5 m3/h.
Ugradbene dužine L=110 i 130 mm.
Mjerno područje protoka 1:100, usklađeno sa EN1434 (Ukupno mjerno područje 1:1000)
Napajanje baterijsko. Vijek baterije 6 godina (opcija 11 godina)
Ne zahtjva ulazne i izlazne ravne djelove cjevovoda
Standardno optički priključak
Samodijagnostika
Uz kalorimetar potrebno naručiti kuglasti ventil tip WZT…. odgovarajuće dimenzine za
ugradnju drugog temperaturnog osjetnika
Najbolji odnos kvalitete i cijene

ULTRAZVUČNI KALORIMETAR SIEMENS WSM5XX
Temperaturni raspon 5…90 °C
Maksimalna temperatura tmax. (°C) 90
Nazivni pritisak(Mpa) 1.6 (PN 16)
Nazivni protok Qp (m3/h)  0,6 1,5 2,5
Klasa točnosti 1:100 1:100 1:100
Maksimalni protok Qs (m3/h) 1,2 3 5
Minimalni protok Qi (l/h) 6 15 25
Inicijalni protok (l/h) 1,2 3 5
Gubitak tlaka pri Qp – Dužina montaže 110 mm Δp (mbar) 75 135
Gubitak tlaka Qp – Dužina montaže 130 mm Δp (mbar) 135 165
Protok kod Δp = 1 bar, Kv (m3/h) 2,2 4,1 6,2
Smjer montaže Opcionalno

Kompaktna izvedba
Montaža u vertikalnom ili horizontalnom položaju u povratni vod
Nazivni protoci 0,6 m3/h; 1,5 m3/h i 2,5 m3/h. Za temeraturu vode 105 °C (opcija 130 °C)
Ugradbene dužine L=110; 130 i 190 mm. Nazivni pritisak PN16
Dužina kabla 1,5 m (opcija 5 m)
Mjerno područje protoka 1:100, usklađeno sa EN1434 (Ukupno mjerno područje 1:500)
Napajanje baterijsko. Vijek baterije 6 godina (opcija 11 godina)
Mogućnost očitavanja optičkom glavom
Mogućnosti izlaza: pulsni izlaz (mehanički kontakt) ili M-Bus
Uz kalorimetar potrebno naručiti kuglasti ventil tip WZT…. odgovarajuće dimenzine za ugradnju drugog temperaturnog osjetnika

Napomena: od 01.01.2017. godine ovaj tip kalorimetra biti će zamjenjen sa novim UH40!

Nominalni protok qp 0.6 1.0 1.5 2.5 m3/h
Metrological class 1:100 1:100 1:100 1:100*
Maximalni protok qs 1.2 2.0 3.0 5.0 m3/h
Minimalni protok qi 6 10 15 25 l/h
Ograničenje djelovanja*** 2.4 4.0 6.0 10 l/h
Tlak pada kod qp, Δp
(110 resp. 130/190mm)
140/55 60/140 130/130 205/140 mbar
Protok Δp = 1 bar, KV
(110 resp. 130/190mm)
1.6/2.6 4.1/2.7 4.2/4.2 5.5/6.7 m3/h
Težina (110/190mm) 1/1.5 1/1.5 1/1.5 1.5 kg
Mogućnost ugradnje Bilo koji
Dio ravne cijevi Nije neophodno
Temperaturni opseg 15 do 105 °C (opcija 130 °C)
Maximalni protok 2,8 x qp
Nominalni tlak PN 1.6 MPa (PN 16)
Greška mjerenja EN 1434 (klasa 3) 3 + 0.05 qp/q (max. 5%)

Montaža u vertikalnom ili horizontalnom položaju u povratni vod
Nazivni protoci 0,6 m3/h do 6 m3 s navojnim priključkom, a od 10-60 m3/h s prirubnikim priključkom.
Nazivni pritisci 16 ili 25 bara. Za temeraturu vode 130 °C
Dužina kabla 2,5 m (opcija 5 i 10 m)
Uvjerenje usklađeno sa EN1434 i MID u klasi točnosti 2
Napajanje baterijsko. Vijek baterije 6 ili 16 godina. Ostale mogućnosti: 24 V AC/DC ili 230 V 50 Hz.
Mogućnost očitavanja optičkom glavom prema EN 62056-21.
Mogućnosti izlaza: pulsni izlaz (mehanički kontakt), M-Bus, AMR komunikaciju RS 868.
Uz kalorimetar potrebno naručiti kuglasti džep termometra, 2 kom. tip WZT…. odgovarajuće dimenzine za ugradnju temperaturnih osjetnika
Vrsta mjerenja – samo grijanje ili kombinacija grijanje/hlađenje

Moguće odvajanja računske jedinice od kućišta
Montaža u vertikalnom ili horizontalnom položaju
Ne zahtjva ulazne i izlazne ravne djelove cjevovoda
Nazivni protoci 0,6 m3/h; 1,5 m3/h i 2,5 m3/h. Nominalni pritisak 16 bara.
Nominalna temp. vode grijanje do 105 °C, kod hlađenja od 0,2-24 °C
Dužina kabla temperaturnog osjetnika 1,5 m (opcija 3 m)
Kalorimetar sa dva dodatna pulsna ulaza za priključak dva dodatna vodomjera
Izlaz po izboru – pulsni (standardno), M-Bus, AMR RS 868 MHz ili WalkBy
Memorija – pamti mjesečnu potrošnju
Izvedbe – samo grijanje ili kombinacija grijanje / hlađenje
Prilikom nastanka kvara prikaže poruku sa šifrom greške
Ugradbene dužine L= 80, 110 i 130 mm.
Napajanje baterijsko. Vijek baterije 10 godina
Standardno optički priključak
Podešavanje pomoću programa ACT50, ili pomoću tipke na njemu
Samodijagnostika
Uz kalorimetar potrebno naručiti kuglasti ventil tip WZT…. odgovarajuće dimenzine za ugradnju drugog temperaturnog osjetnika

Grijanje

  • Qn=0,6 m3/h, L=110 mm, priključak navojni G ¾" tip WFM541-G000H0 Nar. broj S55561-F239
  • Qn=1,5 m3/h, L= 80 mm, priključak navojni G ¾" tip WFM542-C000H0 Nar. broj S55561-F240
  • Qn=1,5 m3/h, L=110 mm, priključak navojni G ¾" tip WFM542-G000H0 Nar. broj S55561-F241
  • Qn=2,5 m3/h, L=130 mm, priključak navojni G 1" tip WFM543-L000H0 Nar. broj S55561-F242

Kombinacija grijanje – hlađenje

  • Qn=0,6 m3/h, L=110 mm, priključak navojni G ¾" tip WFM541-G000H0 Nar. broj S55561-F243
  • Qn=1,5 m3/h, L=110 mm, priključak navojni G ¾" tip WFM542-G000H0 Nar. broj S55561-F244
  • Qn=2,5 m3/h, L=130 mm, priključak navojni G 1" tip WFM543-L000H0 Nar. broj S55561-F245

Računska jedinica za obračun potrošnje toplinske energije
Multifunkcionalni 8 alfanumerički digitalni zaslon.
Tri pulsna ulaza, glavni + dva dodatna.
Izlaz – pulsni (3), (Opcije: M-Bus, RS 232 ili RS 485)
Optički čitač za programiranje ili programiranje pomoću GMM programa
Prikaz potrošnje toplinske energije + dva vodomjera
Napajanje baterijsko vijek trajanja baterije 6 godina (opcija 11 godina)
Memorira mjesečnu potrošnju, izračunava prosječnu potrošnju
Vrlo praktičan brojač za vizualno praćenje potrošnje toplinske energije i dva vodomjera ili tri vodomjera s proslijeđivanjem podataka u central.

Najpovoljniji odnos cijene i kvalitete!

Ormarič za montažu kalorimetra podžbukni / nadžbukni
Dimenzije 410 x 410 x 150 mm jednostruka izvedba i 820 x410 x 150 dvostruka izvedba za dva kalorimetra.
Materijal dekapirani lim 1,5 mm.
AKZ zaštita, plastificiranje. Boja aluminij.