Očitavanje i obračun potrošnje

Izvedbe daljinskog očitavanja potrošnje vode

Tvrtka TI-SAN d.o.o. vrši usluge daljinskog očitavanja vodomjera za stambene zgrade (poslovne prostore i stanove) i kućanstva. Pritom smo u mogućnosti implementirati nekoliko izvedbi sustava daljinskog očitanja vodomjera prema specifičnim zahtjevima Naručitelja, a čija je svrha smanjenje operativnih troškova u odnosu na tradicionalan pristup očitavanja vodomjera te brz i nesmetan pristup vodomjerima radi očitavanja podataka o potrošnji. Ugradnjom sustava za daljinsko očitavanje, vlasnici stanova i privatnih kuća neće morati biti kod kuće kako bi osigurali pristup vodomjerima.

Stambene zgrade

U području zgradarstva TI-SAN d.o.o. preporučuju ugradnju sustava daljinskog očitavanja pomoću modema. Modemsko očitavanje (GSM/GPRS komunikacijom) daje veliku prednost zbog preventivnog održavanja, redovitog servisiranja i brzog otkrivanja eventualnih manipulacija vodomjerima. Dodatna prednost je brzo otkrivanje kvara curenja glavnog vodomjera. Otkrivanjem curenja mogu se spriječiti znatni troškovi cijeloj zgradi.

Postoji mogućnost ugradnje (WalkBy sustava) koji se temelji na očitavanju vodomjera pomoću ručnoga terminala šetajući hodnikom zgrade, sustav je jeftiniji u početnoj investiciji, ali se gube sve druge prednosti navedene u prvom stavku.

Sustav daljinskog očitavanja vodomjera pomoću ručnoga terminala

Kućanstva

U području domaćinstva TI-SAN d.o.o. preporuča, ugradnju sustava daljinskog očitavanja pomoću ručnog terminala (WalkBy). Ovdje se radi o raštrkanim mjernim mjestima i sustav modemskog očitavanja je pre skup, a prednosti su neznatne. Mjerna mjesta nisu povezana na zajedničko glavno mjerilo. Za vrijeme očitavanja može se uočiti kvar (sustav ga pokaže) i odmah se isti može detektirati.

sustav daljinskog očitavanja za očitavanje iz automobila

Obračun potrošnje vode

Kao što je već rečeno TI-SAN d.o.o., pruža uslugu očitavanja i obračuna potrošnje vode ili samo očitavanja stanja vodomjera, što ovisi o Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, a koji su izdani od strane lokalnih vodovodnih poduzeća.

Podatke u digitalnom obliku dostavljamo nadležnom vodovodu, koji izdaje račune i obavlja naplatu

Što mora biti definirano unaprijed?

Potrošnja izmjerena na glavnom vodomjeru nikada ne odgovara zbroju potrošnje svih sekundarnih vodomjera. Tko plaća razliku? 

  • U slučaju da su svi suvlasnici ugradili sekundarne vodomjere (ugradnja je 100%), razlika potrošnje između glavnog vodomjera i sume sekundarnih vodomjera raspoređuje se na sve potrošače srazmjerno učešću u ukupnoj potrošnji.
  • U slučaju da svi suvlasnici nisu ugradili sekundarne vodomjere, tada se razlika potrošnje između glavnog vodomjera i sume sekundarnih vodomjera raspoređuje se na sve one koji nisu ugradili vodomjere. Njihova međusobna raspodjela obračunava se na dosadašnji način tj. prema broju članova domaćinstva.
  • U slučaju da dođe do oštećenja instalacije (puknuće cijevi) iza glavnog vodomjera,  nastalu razliku između glavnog i sekundarnih vodomjera  moraju platiti svi suvlasnici koji su spojeni na zajednički vodomjer prema prosječnom udjelu u potrošnji (zadnja 3 ili 6 mjeseci) ili broju članova domaćinstva ili će trošak biti plaćen iz sredstava zajedničke pričuve. O tome Odluku donose suvlasnici, ukoliko isto nisu definirali unaprijed Anexsom Međuvlasničkog Ugovora, nadpolovičnom većinom vlasništva.

Procedura promjene broja članova kućanstva

U slučaju promjene broja članova kućanstva (prijave/odjave), Ovlašteni predstavnik suvlasnika mora u TI-SAN dostaviti Zahtjev za promjenu podataka u kućanstvu. U slučaju da stambena zgrada nema svog predstavnika, zahtjev može podnijeti obveznik plaćanja s time da uz potpis navede i osobni identifikacijski broj – OIB.  Zahtjev u TI-SAN treba dostaviti najkasnije do 15. u mjesecu za tekući mjesec, poštom na adresu TI-SAN d.o.o., Industrijska 13, 10431 Sveta Nedelja ili skenirani ovjereni zahtjev e-mailom na adresu: info@ti-san.hr.