Osnovni uvjeti za početak ugradnje

U nastavku donosimo tijek nužnih aktivnosti koje je potrebno provesti poradi početka ugradnje Sustava za razdiobu toplinske energije.

1. PRIKUPLJANJE PONUDA

Predstavnik suvlasnika zgrade treba prikupiti ponude tvrtki koje ugrađuju razdjelnike topline i potrebnu opremu kako bi ih predočio suvlasnicima radi odabira dobavljača i donošenja odluke o promjeni modela obračuna toplinske energije.. U zgradi se mogu ugrađivati uređaji samo jednog proizvođača mjernih uređaja kojeg suvlasnici slobodno izaberu.

2. PRIKUPLJANJE POTPISA SUVLASNIKA ZGRADE

Predstavnik suvlasnika treba prikupiti potpise suvlasnika zgrade i predati ih odabranom dobavljaču. Svaki suvlasnik svojim potpisom na potpisnoj listi daje suglasnost na ponuđene uvjete. Ukoliko će se ugradnja sufinancirati sredstvima nekog od natječaja za financijske potpore, potpisom na potpisnoj listi koja je sastavni dio natječajne dokumentacije suvlasnik daje i ovlaštenje za potpis ugovora o sufinanciranju.

Preporučamo redovito praćenje rubrike Natječaji gdje se objavljuju natječaji vezani uz sufinanciranje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

3. SUGLASNOST KUPCA TOPLINSKE ENERGIJE

Ovlašteni predstavnik ili odabrani Izvođač u ime suvlasnika mora zatražiti suglasnost Kupca toplinske energije za odabranu opremu i obavljanje radova odabranog Izvođača. Kupac toplinske energije može odbiti izdavanje suglasnosti ukoliko Izvođač nije certificirana tvrtka i ponuđena oprema ne odgovara Pravilnikom propisanim standardima.

4. UGRADNJA SUSTAVA ZA RAZDIOBU TOPLINSKE ENERGIJE

Po dobivenoj suglasnosti Kupca toplinske energije, razdjelnici se mogu ugraditi – i dok je sustav centralnog grijanja u funkciji. Međutim, za ugradnju termostatskih setova sustav je potrebno isprazniti.

5. POČETAK OBRAČUNA PO POTROŠNJI

Početak obračuna prema potrošenim impulsima počinje nakon što Ovlašteni predstavnik potpiše odluku o novom načinu raspodjele toplinske energije i dostavi ju Kupcu toplinske energije:

Odluka sadrži slijedeće točke.

  • odabrani model sa 2EG prelazak na kombinaciju 2EG+3EG ili 1EG + 2EG
  • odnos Upov/Ur (minimalno 10/90)
  • fator destimulacije (minimalno 2)
  • način raspodjele toplinske energije za PTV, 1EV ili 2EV