Servis i preventivno održavanje

Redovni servis

Svaki kvar, gubitak veze ili pokušaj manipulacije sa razdjelnikom sustav mreže zabilježi. Višekratnim mjesečnim očitavanjem i analiziranjem očitanih vrijednosti, TI-SAN detektira sve nepravilnosti.Ukoliko se uoče određene nepravilnosti u radu sustava, servisne službe izlaze na teren i uklanjaju poteškoće u skladu s ugovornim obvezama usuglašenima s Korisnikom.

 

Prijava kvara – intervencije na zahtjev

Osim što TI-SAN prati ispravnost rada razdjelnika topline, korisnik također treba provjeravati njihov rad. Ukoliko korisnik primjeti da na ekranu razdjelnika piše “Error” najkasnije u roku od 24 sata kvar mora prijaviti u TI-SAN.  

Ukoliko korisnik NE prijavi kvar i razdjelnik ne odbrojava potrošnju toplinske energije, kod mjesečnog obračuna TI-SAN će postupiti prema Pravilniku za raspodjelu i obračun toplinske energije.

Napomena: Ukoliko korisnik NE dozvoli otklanjanje kvara na razdjelniku topline njegov obračun, za sve mjesece do otklanjanja kvara, će se obavljati prema površini stana uz destimulirajući faktor Ust=2 (zakonski minimum) ili veći tj. onaj koji je dogovoren na nivou zgrade.

U slučaju da stanar/suvlasnik mijenja radijator(e) u stanu ili poslovnom prostoru, postojeći razdjelnici premještaju se na nove radijatore s time da se razdjelnici moraju reprogramirati prema tehničkim karakteristikama novih radijatora. Premještanje i reprogramiranje razdjelnika moraju obaviti naše servisne službe. Ove intervencije rade se po pozivu korisnika. Uslugu plaća korisnik prema trenutno važećem cjeniku

U slučaju da se razdjelnik topline iz bilo kojeg razloga fizički ošteti , isti se mora zamjeniti novim, trošak zamjene plaća suvlasnik.

 

Preventivno održavanje

Pod preventivnim održavanjem smatramo da cjelokupan sustav treba ispitati i obaviti vizualan pregled na zgradi prije početka svake sezone grijanja. U slučaju detektiranja bilo kojega kvara, servisna služba je u dogovoru sa korisnikom obvezna otkloniti isti.

Ukoliko se ustanovi kvar na zajedničkim dijelovima – sakupljačima podataka TI-SAN će o tome obavijestiti Ovlaštenog predstavnika suvlasnika. Ovime se osigurava 100%-tna spremnost sustava za početak rada u novoj sezoni grijanja.