Procedura ugradnje vodomjera

Izrada ponude i prikupljanje potpisa za dobivanje suglasnosti

Projekt ugradnje vodomjera vrši se u nekoliko faza. U prvoj fazi stručna osoba dolazi na objekt kako bi utvrdila činjenično stanje i temeljem toga napravila kvalitetnu ponudu. Uz ponudu TI-SAN d.o.o. će automatski dostaviti i prijedlog Aneksa međuvlasničkog ugovora.

Ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade mora sakupiti potreban broj potpisa radi dobivanja suglasnosti nadležnog vodovoda. Po dobivanju suglasnosti TI-SAN može početi sa radovima na ugradnji.

Osnovni dijelovi za ugradnju

Osim ugradnje odabranog tipa vodomjera sa potrebnim odvojnim ventilom, TI-SAN d.o.o. obavezno predlaže ugradnju sustava daljinskog očitavanja putem modema.

Daljinsko očitavanje putem modema omogućava kvalitetno održavanje cijelog sustava mjerenja potrošnje vode te vrlo jednostavno omogućuje otkrivanje eventualnih manipulacija vodomjerima radi prikrivanja realne potrošnje od strane korisnika.

Montaža vodomjera

Montaža vodomjera mora biti koordinirana sa vlasnicima stana i ovlaštenim predstavnikom. Za vrijeme izvođenja radova, mora biti obustavljna dostava vode, svim suvlasnicima koji su spojeni na dotičnu vertikalu.

O točnim terminima i rasporedu radova biti ćete obaviješteni putem oglasne ploče u zgradi kako bi se mogli opskrbiti rezervnim količinama vode. Vrijeme trajanja ugradnje vodomjera u pojedinom stanu nije moguće definirati unaprijed jer ovisi o vrsti radova koji se moraju izvesti i broju vodomjera koje je potrebno ugraditi. Okvirno vrijeme ugradnje je 2-3h za 2 vodomjera te 4h+ za 3 ili više vodomjera.

Montaža elektronike, provjera ispravnosti rada vodomjera

Nakon ugradnje vodomjera potrebno je obaviti montažu elektronike, provjeriti ispravnost rada vodomjera, plombirati i povezati vodomjere na daljinski sustav očitavanja.

Dokumentacija prilikom ugradnje

Nakon montaže vodomjera instalater mora ispuniti radni nalog na kojem moraju biti upisani svi obavljeni radovi, uključujući i vantroškovničke radove (ukoliko ih je bilo). Radni nalog mora biti potpisan od strane korisnika, jer nam on služi za izradu konačnog obračuna izvedenih radova.

Prilikom montaže elektronike i provjere ispravnosti rada serviser mora ispuniti podatke o serijskom broju vodomjera koji korisnik mora provjeriti i svojim potpisom ovjeriti. Serijski broj vodomjera je vrlo bitan jer se on veže za mjesto potrošnje tj. za dotičnog vlasnika. Zamjenom serijskih brojeva može doći do krivog obračuna, zato inzistiramo na dvostrukoj provjeri.