Procedura ugradnje

Aktivnosti prilikom ugradnje Sustava za razdiobu toplinske energije

Po potpisu Ugovora između TI-SAN d.o.o. (Izvoditelja radova) i suvlasnika zgrade (zastupani po ovlaštenom predstavniku), TI-SAN d.o.o. započinje s uvođenjem Sustava za razdiobu toplinske energije. O detaljnom planu izvođenja aktivnosti stanare pravovremeno obavještavamo postavljanjem Obavijesti na oglasne ploče u zgradi.

Obzirom da se razdjelnici topline ugrađuju na radijatore, neophodno je osigurati ulazak u stanove radnicima TI-SAN- a koji vrše ugradnju. O točnim terminima ugradnje biti ćete obavješteni putem oglasne ploče u zgradi, pa Vas ljubazno molimo da u definiranom terminu omogućite ulazak u stan i osigurate slobodan prostor oko radijatora. U iznimnim slučajevima, ukoliko nećete moći biti u stanu, dajte nekome od povjerenja ključeve kako bismo mogli izvršiti ugradnju.

Prilikom ugradnje razdjelnika topline, u stanovima se zadržavamo do 20 minuta (ovisno o broju i vrsti radijatora). Ugradnja počinje od prizemlja ili zadnjeg kata, a prijelaz od stana do stana prema iskustvu traje 30 – 40 minuta.

Suvlasniku se prilikom ugradnje razdjelnika izdaje Jamstveni list sa Uputama za korištenje. Na jamstvenom listu ispisani su serijski brojevi ugrađenih razdjelnika, te datum ugradnje od kojega počinje teći jamstveni period. Molimo Vas da prilikom ugradnje razdjelnika pregledajte dokument te jedan primjerak potpišete za Izvoditelja.

Instalacija sustava za daljinsko očitavanje

Ugradnja Sustava za razdiobu potrošnje podrazumijeva ugradnju sustava za daljinsko očitavanje razdjelnika topline. Sustav se zasniva na instalaciji koncentratora podataka (sakupljača podataka) koji imaju zadatak putem radio frekvencije komunicirati s razdjelnicima topline, vodomjerima, kalorimetrom ili plinomjerom te s njih upamtiti/pohraniti podatke o potrošnji energenta. Sakupljače ugrađujemo u hodnicima zgrade. Mjesta ugradnje definiraju se temeljem mjerenja signala od radijatora do sakupljača i između samih sakupljača podataka.

Fleksibilnost sustava omogućuje jednostavnu dogradnju mjernih mjesta.

Fleksibilnost sustava omogućuje jednostavnu dogradnju mjernih mjesta i daljinskim očitavanjem pratiti potrošnju svih energenata (voda, plin el. energija) koji su u objektu. Svi uređaji očitavaju se putem bežične mreže, bez ulaska u stanove. Očitavanje potrošnje može biti dolaskom do objekta ili bežičnim putem – instalacijom mrežnih čvorova (tada se preko interneta mogu pratiti očitavanja i nadgledati rad sustava).

Montaža razdjelnika topline

Razdjelnik topline je uređaj koji mjeri isijavanje toplinske energije dotičnog radijatora. Njegova točnost ovisi o mjestu montaže i programiranosti. Razdjelnike montiraju certficirane tvrtke koje imaju osposobljene specijaliste. Montaža se vrši prema strogim pravilima proizvođača razdjelnika topline.

Tvrtka TI-SAN d.o.o certificirani je partner Siemensa.

Programiranje razdjelnika topline

Programiranje razdjelnika topline je jedna od najvažnijih faza uvođenja Sustava za razdiobu toplinske energije. Nepravilno programiranje razdjelnika topline može značajno utjecati na raspodjelu troškova toplinske energije i upravo iz tog razloga jako je bitna transparentnost uvida u parametriranje razdjelnika topline.

Razdjelnik topline mora se programirati za svako ogrjevno tijelo zasebno, pri čemu se kao ulazni parametar koriste toplinska snaga radijatora i njegov geometrijski oblik koji je definiran putem Kc faktora definiranog od strane proizvođača razdjelnika topline.

Programiranje mora biti izvedeno tako da svaki korisnik, vizualnim očitavanjem stanja razdjelnika topline može imati uvid u trenutnu potrošnju impulsa!

Prilikom ugradnje razdjelnika topline, u stanovima se zadržavamo do 20 minuta (ovisno o broju i vrsti radijatora). Ugradnja počinje od prizemlja, a prijelaz od stana do stana prema iskustvu traje 30 – 40 minuta.

Suvlasniku se prilikom ugradnje razdjelnika izdaje Jamstveni list sa Uputama za korištenje. Na jamstvenom listu ispisani su serijski brojevi ugrađenih razdjelnika, te datum ugradnje od kojega počinje teći jamstveni period. Molimo prilikom ugradnje razdjelnika pregledajte dokument te jedan primjerak potpiše za Izvoditelja.

Ugradnja termostatskog ventila sa termoosjetnikom

Razdjelnik topline je uređaj za mjerenje Vašeg učešća u ukupnoj potrošnji toplinske energije zgrade. Kontroliranim održavanjem temperature u prostoru boravka postiže se ušteda. Za automatsku regulaciju temperature u prostoru boravka koristi se termoventil sa termoosjetnikom koji se ugrađuje na radijator. Pravilnim korištenjem ove naprave postižu se najveći efekti uštede.

TI-SAN u stambene zgrade ugrađuje termostatske ventile s termoosjetnikom proizvođača Danfoss.

Suvlasniku se prilikom ugradnje termostatskih ventila sa termoosjetnicima izdaje Radni nalog koji je potrebno pregledati i potpisati. Konačni obračun izvedenih radova izvršiti će se na temelju Radnog naloga na kojem su navedeni svi radovi koji su obavljeni u stanu ili poslovnom prostoru. U fazi ugradnje termostatskih ventila u stanovima se zadržavamo oko 45 minuta (ovisno o broju i vrsti radijatora). Ugradnja počinje od zadnjeg kata, a prijelaz od stana do stana traje 45 – 60 minuta.

Uravnoteženje (balansiranje) sustava centralnog grijanja

Ukoliko se vrši ugradnja termostatskog radijatorskog seta (termostatskog ventila i termoosjetnika), poželjno je napraviti balansiranje sustava centralnog grijanja.

Koji model ugradnje balansirajućih ventila odabrati, pročitajte više:

Početna stranica: Ugradnja termostatskih i balans ventila sa pametnom pumpom

Ugradnjom termostatskih radijatorskih setova (termostatskog ventila i termoosjetnika) nije riješeno i pitanje reguliranja hidrauličkog uravnoteženja u sustavu. 

Funkcija običnog termostatskog ventila je da otvara ili zatvara protok tople vode kroz radijator u ovisnosti o izmjerenoj temperaturi u prostoru boravka. Automatsko zatvaranje / otvaranje protoka vode kroz radijator smanjuje odnosno povećava zahtjev za količinom tople vode u sustavu centralog grijanja. Ovom promjenom mijenjaju se i tlakovi u svim cijevima sustava grijanja.

Ukoliko navedene promjene ne stavimo pod kontrolu dolazi do fizikalnih pojava kao što je povećanje brzine strujanja kroz sustav cjevovoda, odnosno povećanje / smanjenje tlakova na svakom ventilu radijatora.

Velike brzine uzrukuju neželjene efekte kao što su šumovi i povećan gubitak toplinske energije u razvodu sustava centralnog grijanja, a neujednačeni tlakovi izazivaju neispravno funkcioniranje termostatskih ventila. Posljedica svega je da svi radijatori nemaju iste uvjete za pravilno funkcioniranje, tj. neki radijatori ostvaruju previsoku, a neki (dalji od toplinske stanice) prenisku temperaturu.

Zadatak balansirajućih ventila je da automatski osiguraju odgovarajući protok i odgovarajući tlak, a pametna pumpa ima zadatak da u zadanom trenutku osigura upravo potrebnu količinu tople vode za koji sustav ima potrebu.

Izrada elaborata o načinu balansiranja sustava centralog grijanja

Za ispravno balansiranje sustava centralnog grijanja potrebno je pribaviti Strojarsku dokumentaciju zgrade. Dokumentacija je potrebna za ispravno dimenzioniranje balansirajućih ventila i samoregulirajuće pumpe. Uvidom u dokumetaciju olakšan je odabir modela balansiranja sustava. (dinamički termoventili RA-DV ili balansiranje ugradnjom ventila na vertikale)

Ukoliko dokumentacija ne postoji TI-SAN obavlja snimanja cjelokupne instalacije i izrađujemo Elaborat o načinu balansiranja unutarnje instalacije centralnog grijanja stambene zgrade.

Balansiranje RA-DV termostatskim ventilima

RA-DV termostatski ventili Danfoss su ventili koji sadrže tri funkcije: regulaciju protoka koji se definira na temelju snage radijatora, održavanje konstantnog tlaka na ulazu u radijator i termoosjetnika koji održava konstantnu predefiniranu temperaturu prostora.
Kod ovog modela poželjno je na polazne grane dodatno ugraditi par balansirajućih ventila za automatsko održavanje razlika tlakova polaznih grana.
Povoljna tehnička riješenja su za zgrade do 5 katova sa većim brojem ulaza.

Balansiranje ugradnjom seta podesivog regulatora tlaka i ručnog granskog zapornog ventila

Kombinacija termostatskih ventila sa predregulacijom i balansirajući ventili koji se ugrađuju na svaku vertikalu radi regulacije protoka i automatskog održavanja razlike tlakova u vertikali.

Balans ventili ASV Danfoss koriste se za dinamičko hidrauličko uravnoteženje u sustavima grijanja i hlađenja. Dinamičko uravnoteženje znači, u sustavima s promjenjivim protokom, automatsko održavanje stalnog tlaka uz promjenu opterećenja od od 0 do 100%.

Pri djelomičnom opterećenju, kada su protoci u instalaciji smanjeni, ventil ASV-PV reagira na promjene uvjeta i osigurava konstantnu razliku tlaka između polaznog i povratnog voda. Dinamičko uravnoteženje sustava će osigurati jednoliku raspodjelu topline u svim dijelovima instalacije. Svi radijatori dobiti će na svom ulazu (termoventilu) potrebnu količinu vode iste temperature.

Ugradnja samoregulirajuće pumpe

Ugradnja seta termostaskih ventila minimalo zahtjeva ugradnju samoregulirajuće pumpe. Samoregulirajuća pumpa ima osnovnu funkcuju da u datom trenutku, sustavu osigura upravo potrebnu količinu vode. Standardna pumpa nema ovu funkciju.

Automatskom prilagodbom slanja potrebne količine vode u sustav, pumpa štedi električnu i toplinsku energiju. Štednjom obje vrste energije samoregulirajuća pumpa osigurava povrat uloženih sredstava u roku od 2-3 godine. To je jedan od razloga zašto je neophodno zamjeniti potojeću pumpu samoregulirajućom pumpom.

Uskladbom radne točke pumpe i balansirajućih ventila postiže se optimalan rad cijelog sustava grijanja i dodatna ušteda toplinske energije.

TI-SAN preporučuje ugradnju samoregulirajuće pumpe tip NMT energetske klase A.
Pumpa se ugrađuje u TS na polazni vod. Kupac toplinske energije treba dati suglasnost na odabrane tehničke karakteristike pumpe.

Ugradnja kalorimetra za PTV

U većini toplinskih stanica postoji samo jedan kalorimetar koji mjeri ukupnu potrošnju toplinske energije koja se koristi za grijanje i za pripremu tople vode. S obzirom da se potrošnja toplinske energije za grijanje i potrošnja toplinske energije za PTV raspoređuje na temelju dva različita modela potrebno je točno izmjeriti potrošenu toplinsku energiju za pripremu tople vode. Iz navedenoga razloga potrebno je, ukoliko ga nemate, ugraditi kalorimetar koji će izmjeriti potrošenu toplinsku energiju za PTV.

Dežurstvo za vrijeme punjenja sustava vodom

Za vrijeme punjenja sustava centralnog grijanja vodom u terminu definiranom od strane Kupca toplinske energije (opskrbljivača) moraju biti osigurani slijedeći uvjeti:

  1. tvrtka TI-SAN d.o.o. – Izvoditelj radova ugradnje termostatskih i balansirajućih ventila iz preventivnih razloga osigurava dežurstvo instalatera centralnog grijanja. Dežurne ekipe instalatera su na raspolaganju stanarima da u slučaju curenja vode iz djelova instalacije odmah interveniraju i spriječe nastanak veće štete, isključivo na dijelovima instalacija na kojima su vršeni radovi od strane Izvoditelja,
  2. suvlasnici sve termoosjetnike moraju postaviti u maksimalno otvorenom položaju (obično je to položaj 5). Tijekom punjenja suvlasnici moraju osigurati dežurstvo u svom stanu i omogućiti ulazak u stan radi eventualne potrebe intervencije dežurnog instalatera,
  3. u slučaju potrebe hitne intervencije u TS, Kupac toplinske energije mora osigurati prisustvo svoga dežurnog instalatera,
  4. po obavljenom punjenju sustava vodom, Ovlašteni predstavnik i predstavnik Izvođača radova dužni su sastaviti zapisnik u kojem mora biti upisan početak i završetak punjenja sutava vodom, uz evidenciju svih intervencija u stanovima.

UPUTA PREDSTAVNIKU STANARA

Nakon što Ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade od HEP-a/Upravitelja dobije povratnu informaciju o terminu punjenja sustava vodom, mora najmanje dva radna dana prije termina punjenja o tome obavijestiti TI-SAN.

Ukoliko TI-SAN neće biti pravovremeno obaviješten, ne garantira da će biti u mogućnosti osigurati prisustvo dežurnih instalatera na zgradi. Iz toga proizlazi da TI-SAN ne odgovara za eventualne štete koje mogu nastati prilikom propuštanja vode na mjestima izvođenja radova.

UPUTA STANARIMA

Preduvjete za punjenje sustava vodom moramo zajednički  osigurati. Kako bi pravovremeno mogli reagirati u slučaju curenja ili poplave u stanu, obavezno na dan punjenja sustava centralnog grijanja vodom morate biti prisutni u stanu te omogućiti nadzor i pregledavanje radijatora. Sve ventile na radijatorima MORATE postaviti u maksimalno otvoren položaj kako bi se osigurao pravilan protok. Svako kapanje ili curenje vode stanari moraju odmah prijaviti dežurnom instalateru (kontakt podaci navedeni na oglasnoj ploči) ili na TI-SAN korisničkoj službi.

Ukoliko dođe do curenja ili poplave u stanu, a nitko nije bio u stanu i prijavio kvar dežurnom instalateru, Izvoditelj ne odgovara za nastalu štetu.

Naplata usluge ugradnje Sustava za razdiobu potrošnje toplinske energije

Naplata usluge se vrši prema dinamici i uvjetima definiranima u Ugovoru o ugradnji Sustava za razdiobu potrošnje toplinske energije. Najčešće uslugu ugradnje razdjelnika topline i termostatskih ventila plaćaju (su)vlasnici zgrade i to prema prijavljenoj količini radijatora u stanu, a ostale dijelove ugrađenog Sustava koje zajednički koriste svi suvlasnici (npr. pumpa, mrežni čvorovi itd.) suvlasnici plaćaju iz zajedničke pričuve ili iz sustava sufinanciranja/potpore od strane Fonda ili grada.

TI-SAN d.o.o. suvlasnicima zgrade omogućuje plaćanje platnim/kreditnim karticama (jednokratno i na rate) međunarodno priznatih tvrtki i plaćanje gotovinom.

Sredstvo plaćanja Jednokratno plaćanje Obročno plaćanje
Platne kartice Mogućnost plaćanja svim karticama Moguće plaćanje do 12 rata bez kamata i naknada karticama sljedećih banaka: Erste (Diners, MasterCard, Visa, Maestro, American), Zagrebačka; Privredna banka, Slatinska; Istarska kreditna banka Umag; Jadranska; Veneto; Podravska; Primorska; Sberbank; Kreditna banka Zagreb)
Gotovina Odobravamo ugovoreni popust Stanarima koji nemaju platne kartice u iznimnim situacijama, temeljem sklopljenog Ugovora, omogućujemo obročno plaćanje do 12 obroka

O terminu naplate ćemo Vas pravovremeno obavijestiti putem oglasne ploče u zgradi.

Želim da mi TI-SAN dostavi ponudu za ugradnju razdjelnika

Kontaktirajte nas, informirajte se o prednostima poslovanja s TI-SAN d.o.o. i zatražite ponudu za uvođenje Sustava za razdiobu toplinske energije. Ispunite obrazac sa traženim detaljima o zgradi, toplinskoj stanici i stanovima te nam ga popunjenog dostavite na email info@ti-san.hr ili na adresu TI-SAN d.o.o., Industrijska 13, 10431 Sveta Nedjelja.

Preuzmi obrazac