Ugradnja sekundarnih vodomjera


U sambenim objektima, (gradnja do 2005. godine) potrošnja hladne vode mjeri se jednim brojilom po svakom ulazu. Zgrade koje imaju centralni sustav pripreme tople vode (PTV) koriste samo jedno brojilo na nivou zgrade. Raspodjela ukupne potrošnje vode radi se prema broju članova domaćinstva. Ovaj sustav raspodjele ima velik broj nedostataka.

 • potrebna je uredna i redovita evidencija broja članova domaćinstva. Točna evidencija ovisi o faktoru “čovjek” i poštenju suvlasnika. Manipulacije su moguće i ima ih dosta!
 • korisnik ne može utjecati na svoju potrošnju, trošak ne ovisi direktno o njemu već i o ponašnju ostalih članova domaćinstva koji su spojeni na isto glavno brojilo!
 • vlastito uredno održavanje vodovodne instalacije u stanu (sprečavanje curenja) nema utjecaja na vašu potrošnju
 • ne možete kontrolirati ispravnost mjerenja zajedničkog vodomjera, niti možete brzo detktirati curenje vode iza njega. Tako vam se može dogoditi da godinama plaćate velike troškove vode, a u stvari plaćate gubitke koji su nastali u vašoj zgradi. Da ste iste mogli detektirati, smanjili bi velike nepotrebne troškove
 • nikako ne možete kontrolirati ispravnost rada glavnog vodomjera.

Prednosti ugradnje sekundarnih vodomjera

 • platite koliko ste potrošili, plus razlika potrošnje radi mjerne pogreške sekundarnih brojila i glavnog brojila
 • nemorate voditi računa o prijavi broj članova
 • pažljivom potrošnjom i održavanjem vodovodnih instalacija možete utjecati na svoje troškove
 • na vaše troškove više ne utječe rasipničko ponašanje ostalih potrošača u zgradi
 • vaša potrošnja tople vode direktno utječe i na troškove toplinske energije za pripremu tople vode!
 • gubici vode koji mogu nastati curenjem iza glavnog vodomjera lako se mogu detektirati

Novi objekti

Zakonodavac je propisao da svi novi objekti (od 2005. godine) moraju imati ugrađene vodomjere za individualno mjerenje potrošnje vode za svaki stan (SUC)

Sve o ugradnji sekundarnih vodomjera pročitajte na našoj stranici pod Vodomjeri \ Procedura ugradnje

Osnovni tipovi ugradnje sekundarnih vodomjera