Očitavanje, obračun i raspodjela potrošnje toplinske energije, vode i plina


TI-SAN za svoje kupce obavlja očitavanje razdjelnika, obračun i raspodjelu toplinske energije, plina i vode. Obrađene rezultate dostavlja Kupcu toplinske energije ili Vodovodu koji radi obračun, ispisuje račune i dostavlja ih krajnjim kupcima.
Krajnji kupci potrošnju toplinske energije, plina ili vode plaćaju direktno Kupcu toplinske energije ili distributeru.

 1. Očitavanje
  TI-SAN radi samo očitavanje i potrošnju impulsa po SUC (stanu) dostavlja slijedećim Kupcima toplinske energije: HEP Toplinarstvo Zagreb, HEP Toplinarstvo posebne toplane (Samobor, Velika Gorica i Zaprešić), Brod Plin – Slavonski Brod, PlinVTC – Virovitica, Toplana Karlovac u Karlovcu.
  Kod ove vrste suradnje TI-SAN odgovoran je samo za ispravno očitane impulse. Izbor modela obračuna i raspodjelu troškova u nadležnosti i odgovornosti je Kupca toplinske energije.
 2. Očitavanje, obračun i raspodjela troškova toplinske energije
  TI-SAN očitava, radi obračun i raspodjelu troškova toplinske energije za svaki SUC (stan).
  Podatke dostavlja Kupcu toplinske enegije koji ispisuje račune i dostavlja Krajnjem kupcu. Krajnji kupac troškove plaća Kupcu toplinske energije. U ovom slučaju TI-SAN odgovoran je za očitavanje i kompletan obračun. Ovakav obračun radimo za sve Krajnje korisnike kojima je Kupac toplinske energije Energo – Rijeka i sve zgrade koje imaju svoje kotlovnice pa obračune šaljemo njihovim Upraviteljima. Izbor modela obračuna i raspodjelu toplinske energije dogovaramo direktno sa Ovlašenim predstavnikom Krajnjih kupaca.U ovim slučajevima TI-SAN je u mogućnosti predložiti model obračuna koji najbolje odgovara zgradi (SSUC), jer osim strogo zakonskih modela, TI-SAN je razvio poboljšani model, koji je u okvirima zakonskih propisa, i daje kvalitetniju raspodjelu. Poboljšanja su zasnovana na fizikalnim veličinama koje automatski generiraju rubne uvjete obračuna. Pojedine vrijednosti se ne procjenjuju! Razvijen model je 1EG-DORTE (Dinamički Obračun i Raspodjela Toplinske Energije)
 3. Očitavanje, obračun i raspodjela troškova plina
  TI-SAN očitava, radi obračun i raspodjelu troškova plina za svaki SUC (stan). Podatke dostavlja Opskrbljivaču plina koji ispisuje račune i dostavlja ih Krajnjem kupcu. Krajnji kupac troškove plaća opskrbljivaču. TI-SAN odgovoran je za očitavanje i kompletan obračun. Obračun radimo za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba. Odabir modela obračuna kao što je opisan u točki 2.
  Sve o očitavanju i obračunu potrošnje toplinske energije i plina pročitajte na našoj stranici pod Razdjelnici topline \ Očitavanje i obračun potrošnje
 4. Očitavanje i obračun potrošnje vode
  TI-SAN očitava i radi obračun potrošnje hladne i tople vode. Obračun se radi prema internim propisima i uputama Vodovoda koji opskrbljuje vodom dotičnu zgradu. TI-SAN radi očitavanja i obračune u slijedećim gradovima: Zagreb, Karlovac, Rijeka, Slavonski Brod, i Našice.
  Sve o očitavanju i obračunu potrošnje vode pročitajte na našoj stranici pod Vodomjeri \ Očitavanje i obračun potrošnje

Radi učinkovitog preventivnog održavanja i serivisiranja mjerila, predlažemo da zgrada ugradi daljinsko (modemsko) očitavanje. Daljinsko očitavanje povećava početne troškove (ulaganje u sustav mreže), ali omogućuje višekratno mjesečno očitavanje, što daje mogućnost kontinuiranog praćenja ispravnog rada cijelog sustava. Dolaskom pred zgradu i očitavanje pomoću ručnog terminala je preskupo za praćenje ispravnosti rada sustava!

TI-SAN, korisnicima naših usluga, putem WEB preglednika omogućuje uvid u obračun potrošnje toplinske energije, vode i plina. Sustav omogućuje analizu podataka na razini mjernog uređaja, prostorije i cijelog stana.