Izrada elaborata za balansiranje sustava i izračun instalirane snage zgrade


TI-SAN obavlja uslugu izrade dokumentacije strojarske instalacije zgrade. Izrada projekata za renovaciju postojećih toplinskih stanica i balansiranje sustava centralnog grijanja. Tu spada izračun instalirane snage zgrade, dimenzioniranje balans ventila, samoregulirajućih pumpi i kalorimetara.
Ukoliko ne postoji dokumentacija zgrade, radimo snimanje instalacije na samoj zgradi.