Automatizacija rada kotlovnica, toplinskih stanica sa daljinskim nadzorom


TI-SAN u svom programu nudi automatizaciju kotlovnica i toplinskih stanica sa daljinskim nadzorom. Daljinski nadzor omogućuje direktno praćenje rada kotlovnice odnosno toplinske stanice sa mjerenjem trenutnih parametara kao što su polazne i povratne temperature vode grijanja ili tople vode, zatim rad pumpe, položaj otvorenosti ventila i trenutnu potrošnju toplinske energije. Sustav omogućuje trenutno optimiziranje rada čime se još više doprinosi uštedi energenata.