TI-SAN je proširio svoju djelatnost te posjeduje

Dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti

Proizvodnja toplinske energije

Dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti

Opskrba toplinskom energijom