TI-SAN d.o.o. preuzeo upravljanje kotlovicom Naselja Perići u Zadru

TI-SAN d.o.o. preuzeo je upravljane kotlovnicom Naselja Petrići u Zadru. Kao registrirani Kupac toplinskom energijom sklopili smo Ugovor sa 11 zgrada (SSUC) koje ukupno imaju 350 stanova (SUC).

U slijedeću godinu do dvije plan nam je u potpunosti zamjeniti dobar dio starog dotrajalog toplovodnog sustava centralnog grijanja kao bi eliminirali curenje vode i umanjili toplinske gubitke.
Automatizirati će se rad kotlovnice i 13 toplinskih stanica. Pored automatizacije toplinskih stanica ugraditi će se kalorimetri za mjerenje potrošnje toplinske energije svake zgrade (SSUC-a).
Ugraditi će se samoregulirajuće pumpe, termostatski – dinamički ventili. Na kraju planirana je ugradnja cca. 2.000 razdjelnika topline. Nakon završetka ivesticije prijeći će se na obračun prema potrošnji.

Nadzor nad kotlovnicom i toplinskim stanicama, te podešavanje parametara biti će on line – daljinski. Planirana investicija je 2-2,5 mil. kuna.
Nakon završetka investicije planirana ušteda toplinske energije je između 25-35%.