Ugradnja termostatskih i balans ventila sa pametnom pumpom


TI-SAN izvodi radove na ugradnji termostaskih ventila i balansiranje sustava centralnog grijanja.
Balansiranje sustava centralnog grijanja moguće je napraviti pomoću dva modela:

  1. Model – termostatski ventili koji sadrže tri funkcije: regulaciju protoka koji se definira na temelju snage radijatora, održavanje konstantnog tlaka na ulazu u radijator i termoosjetnika koji održava konstantnu predefiniranu temperaturu prostora.
    Kod ovog modela poželjno je na polazne grane dodatno ugraditi par balansirajućih ventila za automatsko održavanje razlika tlakova polaznih grana.
  2. Model – kombinacija termostatskih ventila sa predregulacijom i balansirajući ventili koji se ugrađuju na svaku vertikalu radi regulacije protoka i automaskog održavanja razlike tlakova u vertikali.
  3. Samoregulirajuća pumpa
    Uz svaki model potrebno je ugraditi samoregulirajuću pumpu. Pumpa nema funkciju balansa, ona samo prilagođuje trenutno potrebnu količinu vode zahtjevima sustava centralnog grijanja.

Radi ispravnog dimenzioniranja ventila, za oba modela potrebno je nabaviti dokumentaciju strojarske instalacije zgrade, ukoliko to nije moguće potrebno je napraviti snimanje instalacije na samoj zgradi i izraditi novu dokumentaciju..

Nakon ugradnje kompletne opreme potrebno je napraviti mjerenja protoka i tlakova, podesiti ventile, te odrediti radnu točku pumpe.

Koji model odabrati ovisi o konstrukciji zgrade i izvedbi instalacije sustava centralnog grijanja. Naši stručnjaci Vam stoje na raspolaganju – kontaktirajte ih od ponedeljka do petka od 8-16 sati.

Sve o ugradnji termostatskih ventila i balansiranju sustava pročitajte na našoj stranici pod Razdjelnici topline \ Procedura ugradnje\ ugradnja ventila odnosno balansiranje