Ugradnja sustava za daljinsko očitavanje vode i plina u kućanstvu


TI-SAN ima razvijen sustav očitavanja vodomjera i plinomjera koji su insatalirani u vodomjernim oknima na selu. S obzirom na međusobnu udaljenost mjernih mjesta otežano (ekonomski neispativo) je instalirati mrežni sustav očitavanja. Tu se koristi očitavanje pomoću ručnog terminala (WalkBy sustav). Odašiljači koji se instaliraju unutar vodomjenog okna moraju biti u zaštiti IP68 (nepropusna izvedba).

DOM – Daljinsko Ocitavanje Mjerila

Sustav DOM – Očitava i nadzire potrošnju te upozorava na moguće kvarove! Jednostavan za rukovanje. Prilagodljiv za sve postojeće baze podataka

Pravilnim projektiranjem sustava i instalacijom na terenu, MOD-ovi:

 1. Omogucavaju ocitavanje iz svih vrsta i oblika vodomjernih okana napravljenim na različitim
  terenima
 2. Imaju ugradenu dvosmjernu komunikaciju
 3. Omogucavaju očitavanje trenutne potrošnje
 4. Automatski memoriraju potrošnje na zadnji dan u mjesecu(ili koji drugi programirani datum)
 5. Memoriraju potrošnje za zadnjih 24 mjeseca
 6. Osim ukupnog protoka, registriraju i povratni tok(samo kod induktivnih davača signala) – time
  je onemogućeno varanje(okretanje) brojila
 7. Memoriraju ukupan broj mjerenja
 8. Alarmiraju kod curenja
 9. Alarmiraju kod pucanja cijevi

Programski moduli omogućavaju podešavanje MOD-ova prije ugradnje, servisiranje, očitavanje i obradu očitanih podataka radi analize događanja u mreži i brzo otklanjanje nastalih kvarova:

 1. Identifikacija uredaja
 2. Tip uredaja i status baterije MOD-a
 3. Status greške
 4. Mjerenje jacine izlaznog signala
 5. Prikaz i izracun povratnog protoka
 6. Alarm curenja
 7. Alarm pucanja cijevi
 8. Opcija rucnog unosa stanja vodomjera koji su u kvaru ili nisu u sustavu daljinskog ocitavanja
 9. Automatsko sortiranje podataka koji su ocitani automatski ili upisani rucno

DOM-Modem 868-24, modem za daljinsko očitavanje

Princip rada:
Uredaj sadrži dva primopredajnika. Frekvencije komunikacije su 868MHz i 2,4GHz. Očitava MOD-ove na obje frekvencije.
Vezu sa mobilnim citaćem ostvaruje na principu rada Bluetooth-a.

KANAL 1 KANAL 2
Frekvencija: 868MHz 2,4GHz
Izlazna snaga predajnika 13dBm 0dBm
Osjetljivost prijemnika -114dBm -90dBm
Brzina prijenosa podataka 9,6kbps 250kbps
Širina kanala 25kHz 1MHz
Domet na otvorenom prostoru do 1000m do 80m
Napajanje punjiva Li-ion 3,7V, 900mAh

MOD-XK868O
Memorijski Odašiljac Digitalni 868MHz odvojena izvedba

Princip rada:
Uređaj se žicom spaja s mehaničkim kontaktom (reed relay ili open drain). Postoje 3 izvedbe: s jednim, dva ili četiri kanala što znači da se na odašiljač mogu spojiti 1, 2 ili 4 vodomjera. Kod spoja na induktivni davač signala možemo registrirati
povratni tok, u tom slučaju kanal 1 i 3 koristimo za direktno mjerenje protoka, a kanal 2 i 4 za povratni tok. Komunikacija prema „MOD-Modem 868-24“ uređaju je na frekvenciji 868kHz.

Oznake odašiljaca su slijedece:
MOD-1K868O……..Memorijski Odašiljac Digitalni jednokanalni frekvencije 868 kHz, Odvojena izvedba
MOD-2K868O……..Memorijski Odašiljac Digitalni dvokanalni frekvencije 868 kHz, Odvojena izvedba
MOD-4K868O……..Memorijski Odašiljac Digitalni cetverokanalni frekvencije 868 kHz, Odvojena izvedba

Frekvencija 868Mhz
Izlazna snaga predajnika 13dBm
Osjetljivost prijemnika -114dBm
Brzina prijenosa podataka 9,6kbps
Širina kanala 25kHz
Domet na otvorenom prostoru do 1000m
Napajanje LiSOCl baterija 2,3,6V, 2200mAh
Prosječna potrošnja manja od 15µA

MOD-2K868K
Memorijski Odašiljač Digitalni dvokanalni frekvencije 868MHz kompaktne izvedbe

Princip rada:
Montira se direkno na vodomjer koji ima induktivni davač signala. Uređaj prati okretanje metalne pločice koja je montirana ispod stakla vodomjera. Procesor prati smjer rotacije i broj okretaja. Očitavanje se obavlja pomoću „DOM-Modem 868-24“ na frekvenciji 868 MHz.

MOD-4K868-24O
Memorijski Odašiljač Digitalni 868 Mhz I 2,4 GHz odvojena izvedba

Princip rada:
Uređaj prema MOD-2K24K komunicira bežično na frekvenciji od 2,4 GHz, a prema uređaju za očitavanje “DOM-Modem 868-24” na frekvenciji 868 MHz. Ova komunikacija napravljena je radi dobivanja siglana iz vodomjernih okana iz kojih je signal nemoguće dobiti na frekvenciji 868 MHz. Kombinacija omogućava očitavanje vodomjera na udaljenosti i do 1000 m. Izvedba sa četiri kanala znači da se na odašiljač mogu spojiti 1, 2, ili 4 vodomjera. Kombinacija registrira direktan povratni tok. Prvi kanal uvjek registrira direktan tok, a dok drugi kanal registrira povratni tok.

Komunikacija prema MOD-2K24K
Frekvencija 13dBm2,4 GHz
Izlazna snaga predajnika 0dBm
Osjetljivost prijemnika -90dBm: 250kbps
Brzina prijenosa podataka 250kbps
Širina kanala 1MHz
Domet do 80m
Napajanje Li-ion 3,7V; 900mAh

 

Komunikacija prema DOM-Modem 868-24
Frekvencija 868MHz
Izlazna snaga predajnika 13dBm
Osjetljivost prijemnika -114dBm
Brzina prijenosa podataka 9,6kbps
Širina kanala 25kHz
Domet do 1000m

MOD-2K24K
Memorijski Odašiljac Digitalni dvokanalni frekvencije 2,4 GHz kompaktne izvedbe

Princip rada:
Montira se direkno na vodomjer koji ima induktivi davac signala. Uredaj prati okretanje metalne plocice koja je montirana ispod stakla vodomjera. Procesor prati smjer rotacije i broj okretaja. Namjenjen za dobivanje signala iz
vodomjernih okana gdje to nije moguce dobiti pomocu frekvencije 868 MHz. Prvenstveno komunicira sa MOD-4K868-24O. Ukoliko se nalazi u dometu uredaja za ocitavanje „DOM-Modem 868-24“, modem ce direktno ocitati
podatke sa njega na frekvenciji 2,4 GHz. Kanal prvi koristi se za registriranje direktnog toka, a kanal drugi koristi se za registraciju povratnog toka.

Ulaz induktivni senzor okretaja(radna frekvencija 600kHz)
Frekvencija radio primopredajnik 2,4GHz
Izlazna snaga predajnika 0dBm
Osjetljivost prijemnika -90dBm
Brzina prijenosa podataka 250kbps
Domet na otvorenom do 10m iz vodomjernog okna ido 300m na otvorenom prostoru
Napajanje LiSOCl2 baterija 3.6V, 2200mAh
Prosjecna potrošnja manja od 15µA

Prijenos podataka na racunalo

 • Sinkronizacija pomocu USB kabla
 • Sinkronizacija bežicnim putem(definiranjem IP adrese i implementacija dlanovnika(mobitela) u mrežni sistem korisnika)

Podaci se prenose u formatima:

 • Excel
 • Csv(u 99% slucajeva omogucava prijenos ocitanog podatka sa DOM programa na korisnikov program (knjigovodstveno-financijski programi))

Odredivanje trase ocitavanja

Plan proširenja sustava