Odabir Kupca toplinske energije – ZoTTE

Krajnji kupci toplinske energije spojeni na zajednička mjerila toplinske energije obvezni su u skladu sa Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15) odabrati KUPCA toplinske energije i s njime, putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika, sklopiti ugovor o potrošnji toplinske energije. Zakonski rok za sklapanje ovog ugovora je 01.09.2016. Potpisivanje ugovora o potrošnji toplinske energije preduvjet je za nastavak isporuke toplinske energije u sljedećoj ogrjevnoj sezoni.