TI-SAN d.o.o.
Industrijska 13
10431 Sveta Nedelja
Hrvatska

Rokovi za ugradnju razdjelnika topline


Vlada repulike Hrvatske na sjednici 17.05.2013. god. prema direktivi EU br. 2012/27/EU odredila je rokove za ugradnju razdjelnika topine.
  • sve zgrade sa više od 70 stanova moraju obaviti ugradnju do kraja 2015. godine, a
  • svi ostali sa dva stana i više do 01.01.2017. godine
Vlada RH odredila je kaznu od 10.000 - 50.000 kn po stanu za svakoga tko ne ugradi razdjelnik topline!


NOVO - sve na jednom mjestu!VODOMJERI
ZAPORNICE I ŽABLJI POKLOPCI
KALORIMETRI
 VENTILI   
 
VODOMJERNI ORMARIĆI
PREGLED POTROŠNJE

Jednostavan i transparentan pregled potrošnje toplinske energije, hladne i tople vode, plina, el. energije.

PRIJAVA KORISNIKA:


za stanare

 

Razdjelnici Siemens uvijek pokazuju realno potrošene impulse!


Siemens razdjelnici, za svaki radijator, programiraju se sa stvarnom snagom (u kW) i faktorom oblika Kc dotičnog radijatora. Iz navedenog razloga Siemens razdjelnik uvijek pokazuje realno potrošene impulse. Podatak o potrošnji koji svaki korisnik pročita na zaslonu razdjelnika mora pisati na njegovom računu za toplinsku energiju.

Znate li što je "DORTE"?"DORTE" je Dinamički Obračun i Raspodjela Toplinske Energije mjereno razdjelnicima topline. Jedinstveni model obračuna i raspodjele toplinske energije razvijen u društvu TI-SAN d.o.o.

DORTE nema konkurencije, a prednosti modela su slijedeće:


- poticajan za sve koji su ugradili razdjelnike topline

- obračun se radi temeljem uvedenog pojma Kzg - energetska karakteristika zgrade.
- energetska karakteristika zgrade računa se i različita je od zgrade do zgrade i od mjeseca do mjeseca
- proces je automatiziran i neovisan od utjecaja čovjeka
- daje rješenje i kod potrošnje samo jednog poena!

Ukoliko želite pravednu preraspodjelu od sada koristite "DORTE"!© 2010 TI-SAN d.o.o.
 Pristup za korisnike    Mapa weba  

powered by lakiCMS